Vel frem, også på sykkel

NAF er en organisasjon for mennesker, ikke biler, og vi har som visjon å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i – uansett transportmiddel. Derfor har vi utvidet vårt tilbud til å inkludere også de som velger å sykle i hverdagen.

Spesielt i byer og tettbygde strøk har sykkelen blitt en foretrukket fremkomstmiddel for mange – noe som er bra for både miljø og fremkommelighet. Hvis flere tar sykkelen til og fra sine daglige gjøremål får vi bedre luftkvalitet, store helsegevinster, bedre plass på kollektivtransporten og bedre fremkommelighet på veien for de som velger av å kjøre.

Med NAF Sykkelmedlemskap ønsker vi å gi deg den ekstra tryggheten for at du skal komme vel frem, også når du velger sykkelen.

For NAF medlemmer

Som NAF medlem får du sykkelmedlemskapet til medlemspris.
Det nye medlemskapet blir koblet opp mot eksisterende NAF Medlemskap ved hjelp av e-postadressen, så bruk gjerne samme e-postadresse til begge medlemskapene.

Siden vi foreløpig har holdt det nye medlemskapet adskilt fra resten av NAF, må du registrere deg som ny medlem på NAF Sykkel for å benytte deg av medlemskapet.

For NAF MOV kunder:

NAF Sykkelmedlemskap er en videreutvikling av NAF MOV. Veihjelp fra NAF MOV inngår som valgfri tjeneste i det nye medlemskapet.

Du trenger ikke å kjøpe veihjelp på nytt om du allerede har NAF MOV i dag. Din NAF MOV forsikring fortsetter som før, og du kan administrere den ved å logge inn på min side.

Du må fortsatt registrere deg som ny medlem i NAF Sykkel for å kunne benytte deg av resten av medlemskapet.