Vel frem, også på sykkel

NAF er en organisasjon for mennesker, ikke biler, og vi har som visjon å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i – uansett transportmiddel. Derfor har vi utvidet tilbudet vårt til å også inkludere deg som velger å sykle i hverdagen.

Spesielt i byer og tettbygde strøk har sykkelen blitt et foretrukket fremkomstmiddel for mange – noe som er bra for både miljø, helse og fremkommelighet. Hvis flere tar sykkelen til og fra sine daglige gjøremål får vi bedre luftkvalitet, store helsegevinster, bedre plass på kollektivtransporten og bedre fremkommelighet på veien.

NAF Sykkelmedlemskap ønsker vi å gjøre livet som syklist et par hakk bedre. Som medlem får du tilgang til vårt FG-godkjente sykkelregister, samt tilleggstjenester som NAF Veihjelp for sykkel og sykkelforsikring.

For NAF medlemmer

Det nye sykkelmedlemskapet blir koblet opp mot ditt eksisterende NAF bilmedlemskap ved hjelp av e-postadressen din. Bruk derfor samme e-postadresse til begge medlemskapene.

NAF Sykkel er adskilt fra resten av NAF. Du må derfor registrere deg som nytt sykkelmedlem her på NAF Sykkel for å benytte deg av sykkelmedlemskapet.

For NAF MOV kunder

NAF MOV avvikles 1. april 2022.

NAF Sykkelmedlemskap innholder en ny sykkelforsikring. Denne kan du kjøpes som en erstatning for NAF MOV hvis du ønsker det.

Merk at veihjelpen nå må kjøpes som et tilvalg, og er ikke inkudert i den nye sykkelforsikringen.